Lesreglement

Periode: De wintercursus van ca. 15 trainingen (eerste deel) start in de eerste week van september en eindigt bij aanvang van de kerstvakantie. Het tweede deel van de wintercursus van ca. 15 trainingen start na de kerstvakantie en eindigt eind april. Voor de geplande lessen ontvangt u bij aanvang van de cursus een lesplanning. De zomertraining start in de eerste week van april. De zomercursus van ca. 10 trainingen start begin mei en eindigt eind augustus, waarbij de zomervakantie uitvalt.

Lesduur: 1 lesuur is 60 minuten (inbegrepen zijn 10 minuten voor warming-up, inspelen of vrij tennis). Deze 10 minuten zijn de ‘pauze’ tijd van de trainer.

Tarieven: De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief, btw, gebruik van tennisballen, tennisbaan, ballenkanon en overige materialen. Het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Indien u niet op een passend tijdstip of in een passende groep geplaatst kan worden zal het lesgeld gerefund worden.

Inschrijving: Het inschrijfformulier voor training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij Tennisopleiding De Heiberg. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld. Terugtrekking kan tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende cursus. Dit dient schriftelijk te gebeuren via e-mail met opgave van reden.

Indeling: 1 week voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per e-mail of telefoon. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, beschikbaarheid en eventuele overige wensen. De trainers bekijken de eerste twee trainingen of de groepen goed zijn samengesteld. Eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen.

Verhindering trainer: Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Trainingen, die om deze reden uitvallen, worden altijd ingehaald.

Verhindering deelnemer: Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat eventuele vervanging geregeld kan worden. Tevens kan het trainingsprogramma aangepast worden. Niet komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Aanvang van de les: De trainers streven ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat je ruim op tijd aanwezig bent. Bij regelmatig of veel te laat komen beslist de trainer over deelname aan de tennisles.

Kleding: Iedereen is verplicht om deel te nemen aan de trainingen in tenniskleding. Dus geen voetbalshirts e.d. Belangrijk is ook het juiste schoeisel. Vraag in de sportwinkel bewust naar tennisschoenen. Indien dit niet goed is worden de deelnemers hierop aangesproken.

Inschrijving: Iedereen die tennistraining wil volgen kan zich inschrijven. Voor zowel wintertraining (september t/m december) als wintertraining (januari t/m april) als zomertraining (mei t/m augustus) vindt een aparte inschrijving plaats. Indeling van de lesgroepen vindt plaats door de trainer. Indeling zal geschieden op binnenkomst van inschrijving. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verzekering: De tennistrainer en Tennisopleiding De Heiberg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig letsel tijdens de tennistraining. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen (bijv. door blessures) dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden. Wel is het toegestaan om een vervanger van het zelfde niveau in te zetten.

Vragen stellen? Na afloop is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd voor nodig is, graag een afspraak maken met de trainer.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!